Beretning

Ved hovedforeningens generalforsamling i Bov If 2018

Velkommen til generalforsamling 2018.

Generalforsamlingerne for alle afdelinger er overstået, hvor den sidste blev afholdt 26/2/18.

Det har været med sommerfugle i maven, at formandskabet har været med ved alle 11 generalforsamlinger.

Fordi vi allerede på forhånd var vidende om at 6 ud af 11 formænd ønskede at udtræde.

Det er derfor med stor glæde at kunne konstatere, at samtlige formandsposter er blevet besat.

Alle kassererposter er på plads, og min fornemmelse er, at alle afdelinger er landet i kompetente og arbejdsvillige bestyrelser.

Vi er stolte og taknemmelige i formandsgruppen, over det kæmpe engement der eksisterer i alle afdelinger.

Uden jer, var det ikke muligt at stå her i dag.

Jeg vil gerne sige velkommen til de nye formænd.

Bo Thomsen – Løb og motion

Kim Kjær – Badminton

Heidi S Pedersen – Bowling

Shafi Naibkhail – Cricket

John Kulby – Tennis

Selvfølgelig også tillykke med genvalg til:

Dorthe Soll – Håndbold, Frank Thietje – fodbold/kunstgræs

Jan Christensen – Svømning, Herbert Johansen – Petanque, og Bitten Haase – Gymnastik.

Det sidste år har budt på adskillige forandringer, udfordringer samt nye tiltag.

Der er blevet sagt farvel, der er blevet sagt goddag, og der er blevet sagt velkommen.

I det forgange år har vi måtte tage afsked med flere inkarnerede Bov IF ´er, som alle har gjort en kæmpe forskel for klubben.

De er hver og en blevet til en lyskegle på stjernehimlen.

Æret være deres minde.

Siden sidste generalforsamling, er der som bekendt kommet ny formand for Bov IF.

Jeg må sige det har været et udfordrende år, med benhårdt arbejde, men mest af alt har det for mig været et af de mest givende år.

Bov IF har i tæt sammenarbejde, med den nye formand for Grænsehallen Allan Niebuhr, og den nye centerleder Dan Andresen, taget et vovet skridt, og tilmeldt sig DM i foreningsudvikling i DGI-regi, hvor 20 andre foreninger i Danmark deltager.

Afgørelsens time kommer i september måned.

Vores fokus punkter har været at øge medlemstallet, redigere vedtægter, at finde en holdbar langsigtet løsning med Bowling hallen, samt opstart af en e-Sports afdeling.

Vi er næsten landet med 2 ud 4 punkter, og vi arbejder fortsat hårdt på at være med blandt de 5 bedste i landet.

Jeg har i det forgangne år siddet med ved bordet i Grænsehallens bestyrelse, det har givet rigtig god mening, hvorfor jeg i morgen indtræder i bestyrelsen for grænsehallen officielt.

Ligeledes har Dan siddet med ved vores hovedbestyrelsesmøder, og det vil han også fremadrettet.

Vi har i det forgange år, haft et super positivt, og effektivt sammenarbejde, jeg har oplevet en helt anderledes imødekommenhed, end tidligere. Altid kaffe på kanden og ”plads til alle”. Det vil jeg gerne sige jer en stor til tak for.

Dan klarer sammen med afdelingerne fordeling af hallerne, det er et svært puslespil, som kun med princippet ”giv og tag” kan lykkedes. Alle afdelinger har været fleksible, sådan at fordelingen er gået op.

Grænsehallen er i en rivende udvikling, hvor DGI er betalt af kommunen til at undersøge forbedringspunkter, værdier, visioner samt inddrage alle brugere af hallen, til at give Grænsehallen nyt liv, forbedringer og forandringer.

Man er nået langt med handlingsplanerne, og der arbejdes fortsat hårdt på at få Grænsehallen til at blive det foretrukne center for kultur, idræt og fritid i området.

Lur mig om flere af jer ikke allerede har bemærket positive tiltag og forandringer.

Alle tiltag fra kommunens side, om at udligne hallejen så alle foreninger i Aabenraa Kommune skal betale det samme beløb for at leje en hal/svømmehal, er ført ud i livet.

Det har økonomisk ramt svømning hårdt, som i det forgangne år har måtte tære på egenkapitalen.

Svømmeafdelingen lader sig dog ikke slå ud af den grund. Nej i stedet tænker man kreativt, og implementere en ny form for undervisning der hedder ”esay swim”. Et internationalt koncept med Hollandske rødder. Bov IF svømning bliver experience center i Danmark, idet afdelingen er første klub der opstarter i Danmark. Svømmeafdelingen forventer over tid, at det udover at give et positivt afkast økonomisk, der på sigt vil udligne de huller, halleje forhøjelsen har lavet. Vil tilføre flere medlemmer, samt tilføre afdelingen et frisk pust. Det bliver spændende at følge med i.

Kommunen har udpeget Grænsehallen, som et af to kraftcentre i Aabenraa kommune. Det var i starten svært at få øje på prioriteten fra kommunens side, men det har heldigvis ændret sig.

Kommunens er således medårsag til at fodboldafdelingen snart kan tage første spadestik til kunstgræsbanen, som der er arbejdet utrolig hårdt for at komme i mål med. I alle projekter kommer der udfordringer, dette projekt er ingen undtagelse. Der arbejdes i øjeblikket på, hvorvidt der skal graves ud til nedsivningsbrønd, og i hvor stort omfang.

Tillykke til fodbold /kunstgræsudvalget for at komme i mål med så stort et projekt. I kan være vældig stolte af jer selv. Vi er stolte af det kæmpe engagement i lagt i arbejdet. En kunstgræsbane som er til glæde for alle i Bov IF. Og forhåbentlig er den medårsag til at, flere medlemmer kommer til ??.

Flere tilskuer er der helt sikkert kommet i forbindelse med Futsals hjemmekampe, hvor der hver gang har været mellem 300-400 tilskuer. Det lugter næsten af opbakningen fra det gamle Padborg Stadion. Det har været en sand fornøjelse at se Futsal drengene give den gas på banen. De har kæmpet utrolig godt.

Publikum blev overraskende honorereret for den store opbakning, med fadøl. Futsal drengene havde af egen lomme betalt for et anker fadøl.

Jeg har medtaget historien i min beretning, netop fordi jeg syntes det er så god en pointe… Alle er en vigtig brik i foreningens puslespil.

Der skal en Hal til rådighed, der skal en klub til, der skal spillere til, og med opbakning kan sløjfen bindes (uddybes mundtligt under aflæggelse af beretningen)

Fritid og kulturudvalget har afsat 50.000 kr. til hjælp til planering af vores Cricket bane. Desværre er der langt til målet, som ligger på den anden side af 300.000 kr. Der er med fondsmidler, tilskud fra kommune og Bov IF mm., indsamlet 165.000 kr.

Cricket er i det forgangne år rykket fra 3. division til 2. division. – Kæmpe tillykke til Cricket, sejt gået drenge – Det betyder at den bane Bov IF kan tilbyde at spille på pt. Ikke lever op til de krav, der stillet af Dansk Cricket Forbund. Det siger sig selv, at det er en udfordring i sig selv, og slet ikke godt nok. Jeg ved der fra afdelings side arbejdes hårdt for at komme i mål. Men det tager lang tid og er alt for tungt, bureaukratisk. Cricket afdelingens økonomi er meget stram, og man har måtte melde afbud til flere turneringer. Hvis ikke baneforholdene bliver løst, må man ty til andre klubber hvor hjemmebanekampene spilles, enten i Husum, eller i Kolding. Eller der kan søges dispensation, hvilket er utopi. Vi snakker pest eller kolera, med udsigt til flere økonomiske udgifter.

Vi kan dog glæde os over at Thomas Andresen og Tv-syd tog sig tid til at se på forholdene på Cricket banen i Maj måned. Alle var enige om et det bare ikke er godt nok. Det gav noget Pr. til klubben og Cricket fik deres velfortjente anerkendelse.

Anerkendelse fik formanden for Cricket Shekieb til DGI´s årsmøde i april måned.

Han var indstillet for sit kæmpe engement, for at være træner, formand, samt for at samle afdelingen med små midler. Udover han jo ved siden af har 2 forskellige jobs, samt 4 børn.

Han blev udnævnt til årets idrætsleder, i hele Sønderjylland. Med æren, fulgte 6000 kr. Endnu engang tillykke til Shekieb.

Hvert afholdes der Grænse Cup i Håndbold, Fodbold og Badminton afdelingerne. Det kræver meget arbejde, det kræver mod, samt planlægning forud for afholdelse af disse store stævner. Det er de stævner, der holder jer økonomisk oven vande, - jeg er imponeret over jeres udholdenhed og arbejdsindsats.

Jeg har flere gange, når jeg er ude til møder, kun hørt positiv omtale af samtlige Grænse Cup afholdt i Bov IF.

I Lørdags kunne Gymnastik afdelingen sætte punktum for sæsonen, med afholdelse af den årlige gymnastikopvisning. Jeg var desværre forhindret i selv at være tilstede, - jeg var selv på gulvet til opvisning i Gråsten ??. Men jeg har hørt at det var en veloverstået dag, med masser af god gymnastik og et veloplagt publikum.

Gymnastikafdelingen ønsker sig brændende et springcenter i Grænsehallen, og der arbejdes fra hallens side målrettet på i fremtiden at kunne indfri dette ønske.

Løb og Motion har lavet et sammenarbejde med løbeklubben KLOMK (Kliplev). Det glæder mig, at der samarbejdes på tværs af kommunen.

Hver for sig er vi gode, sammen er vi stærke.

Grænseløbet havde sine udfordringer, og blev en del af statistikken i debatten om grænsekontrollen.

Det lykkedes af lande en aftale, der gjorde at løberne ikke var tvunget til at have deres pas med sig på løbeturen.

Deltager antallet har de senere år været stagneret ved knap 1000 løbere, hvilket ifølge formanden er et fornuftigt og bæredygtigt antal, med et fint overskud på 45.000 kr.

Tennis afdelingen har søgt fonde mm. for at finde penge til en ny boldmaskine. Den er indkøbt, og er ifølge formanden et stort hit blandt spillerne. Formanden fortalte i sin beretning til deres generalforsamling, at uden alle de frivillige medlemmer, der hvert år arbejder mange timer for at gøre banerne klar, var det aldrig lykkedes.

Der skal flyttes grus, rives og meget mere.

Samme opbakning kommer fra vores afdeling med absolutte højeste gennemsnitsalder. Nemlig Petanque afdelingen.

95 % af medlemmerne er tilstede ved deres udvalgsmøder (GF), og ved BOV IF ´s idrætsdag stillede de med 30 ud af 47 mand. Dybt imponerende.

Derudover havde afdelingen ikke mindre end 5 lagkager med som bidrag til Sønderjysk kaffebord.

Tak er kun et fattigt ord, men det er ment med hjertet.

Vores ny fabrikerede Beach flag, gjorde sig fremragende til vores sportsdag i august måned.

Trods alle odds, med massiv regn, samt åbningen af Arena Aabenraa, fik de 300-400 fremmødt en dejlige dag.

Afdelingerne var mødt talstærkt op, der var liv ude og inde. En ny tradition er født, og i 2018 afholdes sportsdagen 8. september.

Dagen afsluttede vi med sønderjysk kaffebord og uddeling af årets Bov IF ‘er, samt hæder til spillere og træner.

Derudover fik vi 3 nye æresmedlemmer.

Den afgående formand, Folke Kryger

Den afgående næstformand, Henrik Schroll

Samt Ingeborg Kristensen fra Petanque.

Året har også budt på arbejde fra afdelingerne. Det er fast kutyme, at alle afdelinger skal tage bidrage med formidling om køb af OK tankkort mm. ved Super Brugsen i Padborg.

Det giver os en indtægt i hovedforeningen, der er med til at blive uddelt til afdelinger der har søgt om støtte i Hovedforeningen.

Samt bidrag til at betale Bov IF lokalet.

Tak til Super Brugsen og OK repræsentanten for godt sammenarbejde.

Julekalenderen blev på kort tid udsolgt, takket være alle afdelingerne, og den hårdtarbejdende arbejdsgruppe:

Yvonne Jespersen, Lene Ovesen og Benthe Thomsen.

Kæmpe tak til jer for det store arbejde, der er blevet honoreret med et pænt overskud.

Af andre tiltag i foreningen kan nævnes, at der 3. april er stiftende generalforsamling til vores nye afdeling – e-Sport.

Vi er spændte, udstyret med fuld gå-på-mod samt optimisme for, at denne afdeling vil blive en succes.

Der arbejdes med et par modeller for en løsning af et egnet lokale.

Der er flere brikker der skal falde på plads. Der er d.d. derfor ikke en konkret løsning. Der arbejdes på at finde den optimale løsning, der muligvis indebærer ændringer i Bov IF lokalet.

Der er brug opbakning, sponsorater og praktiske hænder til denne nye afdeling. Så sidder du med en lille hjælper i maven så mød op den 3/4/18. kl. 17.30 i Grænsehallen.

Der skal fra Hovedforenings side, kraftigt pointeres vigtigheden i at huske at indhente børneattester, på både trænere og holdledere. Dette skal gøres hvert år.

Det kan have store konsekvenser, hvis der ved en fejl ikke indhentes attester, og der er brodne kar i rækkerne.

På bordene ligger bilag med medlemstallet for forrige sæson, og den forgangne.

Medlemstallet er faldet med ca. 50 medlemmer. Delt ud over 11 afdelinger, ser formandskabet det ikke som værende alarmerende.

Min fornemmelse siger mig, at der er positive vinde, der blæser forude.

Tak

En kæmpe tak skal lyde til alle de afgående formænd. Mange af jer har siddet i rigtig mange år, og bidraget frivilligt, med pomp og pragt.

I har været med til at forme forening som den fremstår i dag.

Tusind tak for det.

Derudover stor tak til Lene Ovesen for dit kompetente arbejde med ”Bov Sporten”.

Bov Sporten valgte vi at nedlægge, på baggrund af tidens tand. Annoncering i aviser er forholdsvis dyr, set i lyset af hvad de sociale medier formår ganske gratis på meget kort tid.

Det er derfor op til den enkelte afdeling, hvor meget, samt hvordan der annonceres.

Stor tak til Bjarne Nielsen, der er web redaktør på vores hjemmeside.

Derudover kæmpe tak til alle samarbejdspartnere, sponsorer, frivillige, forældre samt tidligere medlemmer af foreningen, som altid giver en hånd med, når det er nødvendigt.

Tak for al det frivillig arbejde der ydes i alle afdelinger, - tak til hovedbestyrelsen, og ikke mindst tak til Yvonne for at tage tjansen når jeg har haft mere end nok.

Tak for et berigende år – Jeg har lært meget, og har mod på flere år. ??

På formandskabets vegne

Betina Jessen